Er bestaan veel misverstanden over ADHD (Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit).

Zo zou je volgens sommige wetenschappers en psychiaters geboren worden met ADHD, en andere hersenen hebben dan ‘normale’ mensen.

Het zou een chronische hersenziekte zijn die medicamenteuze behandeling nodig heeft.

In het boek ADHD: macht en misverstanden ontkracht en weerlegt Laura Batstra deze hardnekkige misverstanden die in stand worden gehouden door onder andere wetenschappers, psychiaters en de farmaceutische industrie.

In de afgelopen decennia is het aantal mensen met ADHD fors gestegen, niet alleen kinderen maar ook steeds meer volwassenen en bejaarden krijgen de diagnose. Volgens Batstra werkt de psychiatrie zelf intensief mee aan het uitbreiden van de doelgroep met onnodige ADHD-classificaties en schadelijke behandelingen met medicijnen als gevolg.

Haar eerdere boek Hoe voorkom je ADHD uit 2012 deed veel stof opwaaien. In 2017 verscheen de vijfde volledig geactualiseerde druk onder de naam ‘ADHD: Macht en Misverstanden’. Nu, zes jaar later, was het weer tijd voor een stevige update. Deze update gaat uitvoerig in op de vele recente ontwikkelingen in ADHD-land, en beschrijft hoe en waarom misverstanden over ADHD blijven bestaan.

ADHD: macht en misverstanden is een aanrader voor elke ouder, leerkracht, pedagogisch medewerker, volwassene, bejaarde, student, huisarts en andere geinteresseerde die te maken heeft met problematisch druk, dwars en dromerig gedrag.

 

Laura Batstra

Laura Batstra (1973) is afgestudeerd als psycholoog en gepromoveerd in de Medische Wetenschappen. Daarna werkte ze als behandelaar in de kinderpsychiatrie. Uit onvrede over het feit dat lastig (maar normaal) kindgedrag het label ‘psychiatrisch ziek’ kreeg, zegde zij in 2010 haar baan op en ging werken bij de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Daar is ze Universitair Hoofd Docent en doet ze onderzoek naar medicalisering en manieren om dit fenomeen te bestrijden.

 

Bestellen

Je kan het boek hier bestellen.

  • ADHD Macht en Misverstanden Laura Batstra

    ADHD: Macht en Misverstanden

    21,99