Tip van uitgever Bram Bakker

Als een vlieg in een spinnenweb

Tip 24

21 mei 2024

De ziekte die ons de komende jaren de meeste uitdaging gaat bezorgen is dementie: we worden ouder en onze hersens zijn kwetsbaar, zeker gezien de belasting.

De vader van Mark Smit was een hersenwetenschapper, en hij werd dement. Mark besloot zijn werkzame leven te wijden aan het begrijpen van, en anders omgaan met dementie. Dat resulteerde in een boek dat ons (helaas) allemaal aangaat, ergens in de loop van ons leven.

En wil je iets begrijpen van de mensen die lijden aan dementie in plaats van de ziekte dementie? lees dan zeker dit boek.