Tip van uitgever Bram Bakker

Louis Zantema, Bevrijd van pijn

Tip 17

16 mei 2023

Pijn is een onderwerp waar we helaas ook nooit genoeg boeken over kunnen hebben. Steeds meer mensen hebben aanhoudende (voorheen: chronische) pijn, en ze zijn op zoek naar informatie en mogelijkheden om het hanteerbaar te maken.

Bij Uitgeverij Lucht hebben we twee titels: die van de ervaringsdeskundige Eugenie de Ruiter (zie Verklein je pijn) en die van Louis Zantema, GZ-psycholoog en als therapeut gespecialiseerd in het behandelen van pijn.

Ze bijten elkaar niet, de beide auteurs treden zelfs gezamenlijk op…