Tip van uitgever Bram Bakker

Het handboek bij kanker

Tip 18

24 mei 2023

Nog maar drie jaar geleden deed het verschijnen van ‘Kankervrij’ van William Cortvriendt het nodige stof opwaaien. Dat je als kankerpatiënt een flinke invloed kunt hebben op het beloop van de ziekte wilden veel mensen nog niet horen. Met name de relatie met voeding werd onderwerp van discussie. Lees hier meer over ‘Kankervrij.’

In het verlengde van ‘Kankervrij’ (dat qua verkoopcijfers evengoed een succes was) voerde Cortvriendt de redactie van ‘Het handboek bij kanker’, een praktische leefstijlgids voor mensen die aan deze ellendige ziekte leiden.

Het boek verscheen in coronatijd, en bleef mede daardoor een beetje onopgemerkt. Eén van de mensen die bijdroeg aan dat handboek was kinderarts en arts integrative medicine Ines von Rosenstiel, die zich continu beijvert voor een breder perspectief op ziekte in het algemeen en deze dodelijke ziekte in het bijzonder. ‘Dat boek is echt heel waardevol voor iedereen die wordt geconfronteerd met kanker’ luidde haar aanbeveling. Toch zijn er nog steeds maar weinig oncologen die het actief aanbevelen bij patiënten. Dat is jammer, omdat het gaat om iets dat complementair is, en dat behandeling met bijvoorbeeld chemotherapie niet in de weg staat

Naast Ines von Rosenstiel zijn er bijdragen van Fabio d’Agata, Aline Kruit, Koen de Jong, Bjarne Timonen, Carolien Hovenier en uiteraard Cortvriendt zelf. Het is niet leuk om dit boek nodig te hebben, maar wel nuttig.

En meer dan ooit lijkt de tijd rijp voor een ander perspectief op omgaan met kanker. En ook de invloed van voeding op ons lichaam wordt steeds meer gezien als een serieus te nemen aandachtsgebied.