Hoewel deze veel voorgeschreven geneesmiddelen soms levensreddend zijn, hebben ze ook een schaduwzijde. Zo vond de Radboud Universiteit sterke aanwijzingen dat iemand een moord had begaan onder invloed van een antidepressivum.
Omdat antidepressiva niet zonder risico’s zijn, zou veel terughoudender moeten worden omgegaan met dit soort middelen. Ademhalingsoefeningen en lichaamsbeweging zijn ook stemmingsverbeterend.