Terwijl het aantal mensen dat hyperventilerend achter de computer zit waarschijnlijk nog steeds toeneemt, zijn er ook hoopgevender geluiden. Zo is voor steeds meer mensen hun ademhaling een punt van aandacht, doordat geleidelijk het besef doordringt dat je niet ontspannen bent als je te snel ademt.

Toen Koen de Jong en Bram Bakker in 2009 hun boek “Verademing” (meer informatie over het boek) publiceerden hadden ze geen flauw idee hoe succesvol dat boek uiteindelijk zou worden. Zonder enig promotiebudget worden er ieder jaar meer exemplaren van verkocht, in 2013 zelfs al het 20.000ste!

[hr]

  • Verademing

    15,00