Tag Archives: GGZ

Meer patiënten met psychische klachten, minder mogelijkheden tot doorverwijzen

Meer dan de helft van de huisartsen (56%) ziet het laatste half jaar meer mensen met psychische klachten naar het spreekuur komen. Bovendien ziet bijna de helft (45%) het aantal patiënten met complexe klachten toenemen. Terwijl men tegelijkertijd minder mogelijkheden ervaart om door te verwijzen naar de meer gespecialiseerde GGZ. Dat blijkt uit een peiling […]

Lees verder →

Willen we dat ouders met een gemeenteambtenaar onderhandelen over de zorg van hun kroost?

Weinig mensen buiten de geestelijke gezondheidszorg lijken op de hoogte van het voornemen om de GGZ voor minderjarigen over te hevelen naar de gemeenten, schrijft psychiater Bram Bakker. ‘Er is vrijwel geen enkele zorgprofessional die dit plan een warm hart toedraagt.’ In de krant van 13 juli stond een interessant interview met hoogleraar en kinder- […]

Lees verder →